Onze missie

De missie van Elsenga Holding is het creëren van gunstige randvoorwaarden waardoor de werkmaatschappijen technologische innovatie kunnen koppelen aan operationele deskundigheid met als resultaat de beste oplossing voor de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat een duurzame interactie met de opdrachtgever waardoor het behalen van een winstgevende groei boven het marktgemiddelde gerealiseerd wordt.

Doelstelling van Elsenga Holding

  • Continuïteit als zelfstandig familiebedrijf handhaven
  • Overname installatiebedrijf t.b.v. verdere groei
  • Omzetgroei naar € 10 miljoen in 2018

Strategie van Elsenga Holding

  • Focus op marktspecialisme per bedrijfsunit
  • Autonome groei en groei middels acquisities
  • Mens – en klant gerichte organisaties

Missie van de onderliggende werkmaatschappijen
Het bieden van optimale installatietechnische oplossingen voor (nieuw)bouw, renovatie, onderhoud, beveiliging en het beheer van gebouwen en productieprocessen.